יש לכם הערות או עצירות נוספות? ציינו זאת בשלב הבא.