יש לכם הערות ? עצירות נוספות, שביל כניסה חריג, ציינו זאת בשלב הבא.