מחירון הובלות לפי חודשי השנה (על פי 8734 מכרזים)

חודש בשנה דירת 2 חדרים דירת 3 חדרים דירת 4 חדרים דירת 5 חדרים
ינואר (1) מחיר ממוצע: 1298 ₪ מחיר ממוצע: 1722 ₪ מחיר ממוצע: 2105 ₪ מחיר ממוצע: 3050 ₪
פברואר (2) מחיר ממוצע: 1024 ₪ מחיר ממוצע: 1811 ₪ מחיר ממוצע: 2027 ₪ מחיר ממוצע: 4900 ₪
מרץ (3) מחיר ממוצע: 1309 ₪ מחיר ממוצע: 1489 ₪ מחיר ממוצע: 2195 ₪ מחיר ממוצע: 2900 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
אפריל (4) מחיר ממוצע: 1129 ₪ מחיר ממוצע: 1664 ₪ מחיר ממוצע: 1693 ₪ מחיר ממוצע: 3875 ₪
מאי (5) מחיר ממוצע: 1391 ₪ מחיר ממוצע: 2015 ₪ מחיר ממוצע: 2647 ₪ מחיר ממוצע: 3710 ₪
יוני (6) מחיר ממוצע: 1477 ₪ מחיר ממוצע: 2014 ₪ מחיר ממוצע: 2485 ₪ מחיר ממוצע: 3410 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
יולי (7) מחיר ממוצע: 1400 ₪ מחיר ממוצע: 2132 ₪ מחיר ממוצע: 2497 ₪ מחיר ממוצע: 3169 ₪
אוגוסט (8) מחיר ממוצע: 1662 ₪ מחיר ממוצע: 2196 ₪ מחיר ממוצע: 2797 ₪ מחיר ממוצע: 3950 ₪
ספטמבר (9) מחיר ממוצע: 1450 ₪ מחיר ממוצע: 1803 ₪ מחיר ממוצע: 2626 ₪ מחיר ממוצע: 3767 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
אוקטובר (10) מחיר ממוצע: 1400 ₪ מחיר ממוצע: 1676 ₪ מחיר ממוצע: 2344 ₪ מחיר ממוצע: 3234 ₪
נובמבר (11) מחיר ממוצע: 1359 ₪ מחיר ממוצע: 1855 ₪ מחיר ממוצע: 2228 ₪ מחיר ממוצע: 4200 ₪
דצמבר (12) מחיר ממוצע: 1251 ₪ מחיר ממוצע: 1826 ₪ מחיר ממוצע: 2477 ₪ מחיר ממוצע: 2388 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
{{ $store.alertModal.title }}

התחברות מובילים לאזור האישי
התחברות לקוחות לאזור אישי
קבלת הצעת מחיר מבעל מקצוע