מחירון הובלות לפי חודשי השנה (על פי 24599 מכרזים)

חודש בשנה דירת 2 חדרים דירת 3 חדרים דירת 4 חדרים דירת 5 חדרים
ינואר (1) מחיר ממוצע: 1325 ₪ מחיר ממוצע: 1792 ₪ מחיר ממוצע: 2228 ₪ מחיר ממוצע: 2865 ₪
פברואר (2) מחיר ממוצע: 1176 ₪ מחיר ממוצע: 1787 ₪ מחיר ממוצע: 2224 ₪ מחיר ממוצע: 2919 ₪
מרץ (3) מחיר ממוצע: 1192 ₪ מחיר ממוצע: 1730 ₪ מחיר ממוצע: 2101 ₪ מחיר ממוצע: 3315 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
אפריל (4) מחיר ממוצע: 1209 ₪ מחיר ממוצע: 1801 ₪ מחיר ממוצע: 2311 ₪ מחיר ממוצע: 3775 ₪
מאי (5) מחיר ממוצע: 1466 ₪ מחיר ממוצע: 2079 ₪ מחיר ממוצע: 2548 ₪ מחיר ממוצע: 3274 ₪
יוני (6) מחיר ממוצע: 1535 ₪ מחיר ממוצע: 2079 ₪ מחיר ממוצע: 2653 ₪ מחיר ממוצע: 3374 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
יולי (7) מחיר ממוצע: 1504 ₪ מחיר ממוצע: 2169 ₪ מחיר ממוצע: 2802 ₪ מחיר ממוצע: 2916 ₪
אוגוסט (8) מחיר ממוצע: 1695 ₪ מחיר ממוצע: 2176 ₪ מחיר ממוצע: 2752 ₪ מחיר ממוצע: 4065 ₪
ספטמבר (9) מחיר ממוצע: 1501 ₪ מחיר ממוצע: 1870 ₪ מחיר ממוצע: 2606 ₪ מחיר ממוצע: 3640 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
אוקטובר (10) מחיר ממוצע: 1393 ₪ מחיר ממוצע: 1838 ₪ מחיר ממוצע: 2544 ₪ מחיר ממוצע: 3528 ₪
נובמבר (11) מחיר ממוצע: 1320 ₪ מחיר ממוצע: 1938 ₪ מחיר ממוצע: 2397 ₪ מחיר ממוצע: 3659 ₪
דצמבר (12) מחיר ממוצע: 1251 ₪ מחיר ממוצע: 1808 ₪ מחיר ממוצע: 2477 ₪ מחיר ממוצע: 2388 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
{{ $store.alertModal.title }}

התחברות מובילים לאזור האישי
התחברות לקוחות לאזור אישי
קבלת הצעת מחיר מבעל מקצוע