מחירון הובלות לפי חודשי השנה (על פי 12868 מכרזים)

חודש בשנה דירת 2 חדרים דירת 3 חדרים דירת 4 חדרים דירת 5 חדרים
ינואר (1) מחיר ממוצע: 1325 ₪ מחיר ממוצע: 1792 ₪ מחיר ממוצע: 2228 ₪ מחיר ממוצע: 2865 ₪
פברואר (2) מחיר ממוצע: 1176 ₪ מחיר ממוצע: 1787 ₪ מחיר ממוצע: 2224 ₪ מחיר ממוצע: 2919 ₪
מרץ (3) מחיר ממוצע: 1192 ₪ מחיר ממוצע: 1730 ₪ מחיר ממוצע: 2101 ₪ מחיר ממוצע: 3315 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
אפריל (4) מחיר ממוצע: 1209 ₪ מחיר ממוצע: 1801 ₪ מחיר ממוצע: 2311 ₪ מחיר ממוצע: 3775 ₪
מאי (5) מחיר ממוצע: 1466 ₪ מחיר ממוצע: 2082 ₪ מחיר ממוצע: 2557 ₪ מחיר ממוצע: 3241 ₪
יוני (6) מחיר ממוצע: 1534 ₪ מחיר ממוצע: 2089 ₪ מחיר ממוצע: 2653 ₪ מחיר ממוצע: 3356 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
יולי (7) מחיר ממוצע: 1498 ₪ מחיר ממוצע: 2144 ₪ מחיר ממוצע: 2840 ₪ מחיר ממוצע: 3206 ₪
אוגוסט (8) מחיר ממוצע: 1662 ₪ מחיר ממוצע: 2196 ₪ מחיר ממוצע: 2797 ₪ מחיר ממוצע: 3950 ₪
ספטמבר (9) מחיר ממוצע: 1450 ₪ מחיר ממוצע: 1803 ₪ מחיר ממוצע: 2626 ₪ מחיר ממוצע: 3767 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
אוקטובר (10) מחיר ממוצע: 1400 ₪ מחיר ממוצע: 1676 ₪ מחיר ממוצע: 2344 ₪ מחיר ממוצע: 3234 ₪
נובמבר (11) מחיר ממוצע: 1359 ₪ מחיר ממוצע: 1855 ₪ מחיר ממוצע: 2228 ₪ מחיר ממוצע: 4200 ₪
דצמבר (12) מחיר ממוצע: 1251 ₪ מחיר ממוצע: 1808 ₪ מחיר ממוצע: 2477 ₪ מחיר ממוצע: 2388 ₪
לחצו להשוואת מחירי הובלה מדויקת עבורכם !
{{ $store.alertModal.title }}

התחברות מובילים לאזור האישי
התחברות לקוחות לאזור אישי
קבלת הצעת מחיר מבעל מקצוע