חובת זהירות בכתב ערבות שכר דירה וערבות בנקאית

 1. GetMoving
 2. /
 3. בלוג

מחפשים חברת הובלה מומלצת?

לפניכם מידע מרוכז וחשוב מאד שכדאי שתכירו לפני שאתם חותמים על שטר ערבות - שטר חוב, ערבות בנקאית או כל התחייבות אחרת כבטוחה להשכרת דירה. 
בכתבה שלפניכם, סיכמנו ממש בקצרה מה מאפשר חוק השכירות החדש למשכיר לגבות מכם כערבות לשכר דירה ומהם האמצעים המקובלים.

מהו שטר ערבות

שטר ערבות הוא למעשה שטר חוב, אשר נכתב מראש ע"י עושה השטר, על סכום מסוים אותו הוא מתחייב לשלם למקבל השטר,
(במקרה שלנו זה השוכר הוא עושה השטר והמשכיר הוא מקבל השטר), במקרה בו הפר תנאי מתנאי הסכם השכירות.
שטר חוב הוא עסקה עצמאית שתוקפה אינו תלוי בעסקת יסוד, כלומר, מקבל השטר – יכול לפעול למימוש שטר החוב בהוצאה לפועל
מבלי שיידרש ממנו להוכיח שעסקת היסוד לא קוימה.

מה עושים אם הפעילו לי שטר חוב שלא בצדק

אם בעל הדירה המושכרת הפעיל לכם את שטר החוב בהוצאה לפועל מבלי שלדעתכם היתה לו כל עילה לעשות כן, תוכלו לטעון מה
שנקרא בעגה משפטית את "טענת פרעתי" או להגיש התנגדות לביצוע השטר ואז תגיעו בפני שופט אשר יחליט בנושא.
טענת פרעתי היא למעשה טענה שאומרת, אני שילמתי בעבור מה שמבקשים לגבות ממני באמצעות השטר וזהו למעשה כפל תשלום.

ערבות שכר דירה – כמה מותר לגבות מכם


המשכיר רשאי לגבות מכם סכום שגובהו עד שליש מדמי השכירות לכל התקופה המדוברת ולא יותר מפי 3 מדמי השכירות החודשיים – הנמוך מבין השניים. כלומר, אם חיפשתם דירה להשכרה ועלותה החודשית הינה 4,800 ₪. מותר למשכיר לדרוש מכם לכל היותר ערבות שכר דירה בגובה 14,400 ₪ ולא 19,200 ₪.
ונסביר:

שליש מגובה שכר הדירה החודשי לכל התקופה פירושו: 1,600 ₪. במכפלה של חוזה שכירות נניח ל-12 חודשים, היה יוצא כי ניתן לגבות מכם סכום בסך 19,200 ₪.

אך החוק הטיל סייג וקבע: סכום הערבות לא יעלה על פי 3 מדמי השכירות החודשיים. כלומר 4,800 ₪ כפול 3 שווה 14,400 ₪. ולכן זה יהיה הסכום המקסימלי אותו מותר לדרוש מכם.

באיזה מקרים יהיה מותר למשכיר להפעיל את הערבות

חוק השכירות החדש קובע שבעל הנכס יוכל לממש את הערבות עליה חתמתם במקרים הבאים:

 • שלא עמדתם במועד תשלום דמי השכירות כנקבע בחוזה.
 • שלא עמדתם במועד תשלום דמי השכירות כנקבע בחוזה.
 • לא תיקנתם ליקויים בנכס אשר נגרמו בשל התנהלות שלכם או רשלנות שלכם.
 • לא פיניתם את המושכר במועד שקבעתם בהסכם.
 • לא שילמתם תשלומים אשר חלים עליכם כגון חשמל, מים, ארנונה ועוד.

ערבות בנקאית לשכר דירה

ישנם בעלי דירות להשכרה אשר מבקשים שטר חוב כבטוחה לעסקה וישנם כאלה המבקשים ערבות בנקאית. מה עדיף לכם ומה ההבדל ביניהם.
ערבות בנקאית משמשת במספר רב של מקרים אך אנו נסביר את פירושה בהיבט הנודע לשכירות דירה כבטוחה:

בדומה לשטר חוב ערבות בנקאית הינה שטר העשוי ע"י הבנק שלכם על סכום נקוב וקבוע מראש לפקודת המשכיר אותו הוא יוכל לפרוע אם
הפרתם תנאי מתנאי הסכם שכירות עליו חתמתם. כלומר, בשונה משטר חוב, אותו יצטרך המשכיר לדרוש בהוצאה לפועל או בבית משפט,
את הערבות הבנקאית יוכל לפרוע באמצעות הפקדתו לחשבון הבנק שלו ולקבל את כפסי הערבות ללא סייג.

 • אין בדברים האמורים לעיל בכדי להחליף ייעוץ משפטי מקצועי ואנו ממליצים בחום, להתייעץ עם בעל המקצוע המתאים לפני חתימה
  על כתב ערבות לחוזה שכירות מכל מין וסוג שהוא.

למידע נוסף על נסח טאבו לחץ כאן

עדיין מחפשים שירותי הובלות? פתחו מכרז עכשיו!